czwartek, 26 listopad 2020 19:16

Nowy most i nowe ulice. Zakończono kolejne inwestycje w gminie Czyżew [foto]

Nowy most i nowe ulice. Zakończono kolejne inwestycje w gminie Czyżew [foto] foto: UM Czyżew

Zakończono kolejne inwestycje w gminie Czyżew. Wśród nich m.in. nowy most na rzece Brok.

Budowa mostu w m. Krzeczkowo Gromadzyn

Zakończone zostały prace przy budowie nowego mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej Nr 107973B. Wykonano rozbiórkę poprzedniego mostu, wybudowano przyczółki mostu oraz zamontowano stalową konstrukcje mostu, wykonano szalunek i zbrojenia płyty, a także wybudowano drogę dojazdową.

Wykonawca (DOMOST sp. z o.o.) zobowiązał się zrealizować zakres robót do dnia 31.11.2020 r.Jednak prace zostały ukończone i oddane wcześniej 5.11.2020 r.

Wartość całej inwestycji wynosi 1.490.500,00 zł, z czego Gmina Czyżew uzyskała dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 738.250,00 zł. 

Przebudowa ul. Apoznańskich i Jaśminowej

Zakończono prace przy budowie ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowej w Czyżewie. W ramach inwestycji została wykonana infrastruktura drogowa tj. oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, kanał technologiczny. Wykonane zostały prace branży drogowej tj. chodniki z kostki brukowej i położona nawierzchnia bitumiczna.

Pracami na tej inwestycji zajmowała się Inżyniera Lądowa Bracia Jurczuk s.c. Całkowita wartość zadania wynosi 2 867 421,80 zł. Gmina Czyżew pozyskała dofinansowania na zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych o wartości 973 967,73 zł oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w kwocie 332 680,85 zł.

Przebudowa ul. Nowej i Małej

Zakończono roboty budowlane na ul. Nowej i Małej w Czyżewie. Wykonane zostały roboty ziemne: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz podbudowa. Wykonano również nawierzchnię i chodniki z kostki brukowej.

Termin wykonania zadania był wydłużony do 2021 r., jednak wykonawca (Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c.) wykonał zadanie w tym roku.

Wartość całej inwestycji to 1.124.921,03 zł z czego na 50% otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Budowa terenu rekreacyjnego w Kaczynie Starym

Kolejne miejsce rekreacyjne powstało w Kaczynie Starym przy świetlicy wiejskiej, gdzie powstał plac zabaw: zostały zamontowane urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Teren został ogrodzony. Wykonawcą była firma P.P.H.U. TOSIA Karol Zyśk z Małkini Górnej, zaś wartość umowna robót wyniosła 79 125,90 zł.

 

Urząd Miejski w Czyżewie

Dział: Czyżew